วันที่ 3 เม.ย. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ KM ณ ห้องประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา