กิจกรรม Road Show วันที่ 30/05/2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์