วันที่ 31 ส.ค. 2558 จัดโครงการประชุม QA Active Day (ประชุม เสวนา หารือ เรื่อง โครงการกิจกรรม Road Show ) ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา